Posts
122
Comments
60
Trackbacks
1
Prezentacija za WebMatrix 2 beta predavanje na Sinergiji 11

I ove godine, po treći put zaredom, imam čast da predajem na konferenciji Microsoft Sinergija. Sinergija 11 je tradicionalna tehnička konferencija koju organizuje Microsoft Srbija. Tehnički dio konferencije traje dva dana, 19. i 20.10.2011.

Prvo od moja dva predavanja imalo je temu Microsoft WebMatrix v2 beta, a sadržaj samog predavanja bio je orijentisan na prikaz funkcionisanja i korištenja WebMatrix-a sa OSS sajt templejtima (Orchard CMS, Joomla 1.7), ovaranje i editovanje sajtova sa interneta, te kreiranje sajta na osnovu jednog od ugrađenih šablona.

Slajdove za ovo predavanje sam objavio na SkyDrive, a sam sadržaj ove prezentacije možete pogledati i u nastavku ovog teksta.

posted on Thursday, October 20, 2011 12:25 AM Print
Comments
No comments posted yet.

Post Comment

Title *
Name *
Email
Url
Comment *  
Please add 4 and 2 and type the answer here:
News
We have a new home at www.dragan-panjkov.com. No new posts will be published here after 1.9.2014. This blog will be deactivated on 01.11.2014.